V souladu s článkem rámce 2.2, písm. d) je Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. instituce, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. Veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků. Podnik zaměstnává méně než 50 osob a roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů euro.

Adresa: Stupice 24, Sibřina 25084
E-mail: selton@selton.cz
Telefon: 702 255 249